ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ  21  ΑΠΡΙΛΙΟΥ                                           

ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΣΤΗΝ Ι.Μ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

Τιμή  συμμετοχής : 12