ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Ά ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – Ι.Μ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1 22/3 10€
΄Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – Ι.Μ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ 1 29/3 10€
΄Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – Ι.Μ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1 5/4 10€
΄Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – Ι.Μ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΡΙΝΟ 1 12/4 10€